Fleca Tascó

Ecologisme & Natura

Preguntes freqüents sobre els productes i l'agricultura ecològica

Que es l’agricultura ecològica?

Es un sistema agrícola que permet produir aliments d´alta qualitat nutritiva respectant el medi ambient i sense utilitzar productes químics de síntesi com ara adobs químics, pesticides, hormones, antibiòtics ni organismes modificats genèticament. Té com a finalitat ser ambientalment sostenible, a més de respectar la salut humana, el benestar dels consumidors i el medi ambient.

Quins beneficis te l’agricultura ecològica?

Amb aquest sistema els productors s´asseguren una agricultura viable i sostenible a llarg termini i, alhora, els consumidors en tot moment poden beneficiar-se de la qualitat dels productes de producció ecològica. Aquest sistema fomenta l´autonomia del pagés i un desenvolupament rural sostenible, contribuint a la permanència de la població en zones rurals. Emprant aquest sistema agrícola, s'apliquen processos productius respectuosos amb el medi ambient, afavorint la diversitat de l’ecosistema agrícola, en respectar la fauna i la flora autòctona. D’aquesta manera s’aconsegueix potenciar l’activitat conservadora del medi rural i del paisatge, amb la finalitat d’aturar el canvi climàtic i frenar la desertització de les terres.

Com es produeix de manera ecològica?

Amb l´ús de tècniques agroecològiques que milloren la fertilitat del sòl i la biodiversitat de la finca agrícola. Aquest maneig assegura un bon estat sanitari i productiu dels conreus, minimitzant els tractaments. Quant és necesari intervenir per a controlar una plaga o una malaltia, s´usen els productes i tècniques que menys afectin l´equilibri ecològic. Els productes estan obligats a complir les normes tècniques establertes i els productors a portar un control de la traçabilitat dels productes, és a dir, tot el que els afecta des de la producció fins a la seva comercialització. Només els productes que compleixin les normes portaran els distintiu de Producció ecològica que els identifica.

Amb quina normativa es regeixen els productes ecològics?

El producte etiquetat amb el distintiu de Producció ecològica o producció biològica està garantit pel reconeixement del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la corresponent Comunitat Autònoma, pel Consell de la producció agraria ecològica de la corresponent Comunitat Autònoma i per la Comunitat Econòmica Europea amb el reglament (CE) 2092/91.

Perquè els productes Fleca Tasco son naturals i ecològics?

A Fleca Tascó produïm els nostres productes de una manera totalment artesanal i amb ingredients provinents de l'agricultura ecològica degudament certificats. Dintre de les nostres possibilitats, adquirim la materia prima potenciant el comerç de proximitat.

Son certificats els productes de Fleca Tasco?

Els productes que elaborem a Fleca Tasco tenen la certificació del Consell Català de la Producció Agraria Ecològica CCPAE, que garanteix que tant les instal.lacions com el procès de producció dels nostres productes, així com les nostres materies primeres, compleixen amb les normatives que regeixen els productes ecològics. També garanteix que els nostres productes han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. En el nostre cas, productes ecològics elaborats, es garantitza que han estat transformats mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, restringint l’ús d’additius i auxiliars tecnològics.
certificacion de agricultura y productos ecológicos

On puc trobar mes informació sobre l'agricultura ecològica?

A continuació us indiquem uns enllaços d'interès sobre l'agricultura ecològica :

On puc trobar els productes de Fleca Tasco?

Si vostè vol saber on trobar els nostres productes pot accedir al llistat de botigues recomanades on trobar els productes de la Fleca Tascó

Ara també pot adquirir els nostres productes i altres productes ecològics i naturals a la botiga online Andaira